• tablice dyspozytorskie • sterowniki makietowe •

 

 

 

 

•  sterownik diod  •  sterownik wyświetlaczy  •  bargraf  •
•  wzmacniacz transmisji  • konwerter PROFIBUS - MODBUS  •

 
  o firmie  
  tablice dyspozytorskie  
  sterowniki  
  mierniki  
  zegary  
  przetworniki  
  referencje  
  realizacje  
  nowości  
  kontakt  
     
     
   


Konwerter protokołów PROFIBUS - MODBUS

 • 1x interfejs RS 485 (PROFIBUS slave) – standardowe gniazdo D-SUB 9

 • 1x interfejs RS 485 (MODBUS master)

 • pojedyncze napięcie zasilania 12V= lub 5V=

 • niezależne sterowanie portami komunikacyjnymi i obróbką danych

 • pamięć buforowa 2kB

 • system kontroli prawidłowego działania i automatycznego restartowania !

 • możliwość prostego zaadresowania 255 identycznych urządzeń
  i stworzenia 255 podsieci MODBUS zależnych od sieci PROFIBUS

 • możliwość łatwego osadzenia na standardowej szynie

PROFIBUS slave (RS 485) dane techniczne

 • przestrzeń adresowa:
  Diody:
  – 8 x 8 bajtów z 1-bitową informacją o stanie diod (zapal/zgaś)
  – 8 x 8 bajtów z 1-bitową informacją o miganiu diod
  Wyświetlacze:
  – 16 x 2 słowa z informacją o położeniu przecinka i wartości (short int)
  Bargrafy:
  – 16 x 1 słowo z informacją o poziomie ((short int) od 0 do 100)

 • parametry transmisji - do 12Mb/s wg standardu PROFIBUS

 • jednorodna konfiguracja modułu – bez dodatkowych ustawień w projekcie

 • zgodność z DPV0

 • możliwość wybrania dowolnego adresu PROFIBUS przy pomocy zworek

 • sygnalizacja poprawnej wymiany danych z masterem PROFIBUS

MODBUS RTU master (RS 485) dane techniczne

 • przestrzeń adresowa:
  – 8 sterowników diod Z12LED64 (lub odpowiedników)
  adresowanych od 1 do 8
  w sumie 512 wyjść dwustanowych
  – 16 sterowników wyświetlaczy Y12WLED1 (lub odpowiedników,
  np. 8 sterowników Y12WLED2)
  adresowanych od 65 do 80
  w sumie 16 wyświetlaczy 4-pozycyjnych
  – 16 bargrafów P12BAR1 (lub odpowiedników)
  adresowanych od 129 do 144

 • parametry transmisji (9600b/s ,8db, no parity, 1 sb) half duplex

 • wbudowany terminator linii

Budowa:
Konwerter zbudowany jest na bazie mikrokontrolerów oraz specjalizowanych układów ASIC obsługujących standard PROFIBUS. Oprócz tego układ wyposażony jest w: moduł zasilacza układów cyfrowych, generatory, wspólną pamięć buforową i układy dopasowania magistrali.
Sterownik wyposażony jest w diodę sygnalizującą poprawną wymianę danych w sieci PROFIBUS. Układ umieszczony jest w zamkniętej obudowie z zaczepami do zamocowania na standardowej szynie montażowej.

Funkcjonalność:
Dzięki specjalnie zaprojektowanej konfiguracji sprzętowej układ komunikuje się niezależnie przy pomocy dwóch portów, realizując niezależne programy komunikacyjne. Od strony MODBUS układ obsługuje dowolne układy z rodziny sterowników SINOPTIC. Od strony PROFIBUS układ jest w pełni funkcjonalnym urządzeniem slave, pozwalającym na stosowanie go w typowych układach automatyki przemysłowej opartych na sterownikach PLC lub komputerach.

Zastosowanie:
Translator został zaprojektowany z myślą o stosowaniu w systemach automatyki i telemechaniki opartych o sterowniki PLC, lub ich odpowiedniki. Służy on w szczególności do przenoszenia informacji o stanie obiektów przemysłowych na makiety synoptyczne. 
Zastosowanie tego układu zwalnia projektantów systemu od implementowania protokołu MODBUS lub zakupu dodatkowego sprzętu i licencji w systemach, w których PROFIBUS jest obowiązującym standardem transmisji.