• tablice dyspozytorskie • sterowniki makietowe •

 

 

 

 

•  referencje  •  energetyka  •  ekologia  • 
  •  przemysł  •  inne  •  eksport  • 

 
  o firmie  
  tablice dyspozytorskie  
  sterowniki  
  mierniki  
  zegary  
  przetworniki  
  referencje  
  realizacje  
  nowości  
  kontakt  
     
     
   

Od momentu powstania w 1991r. firma Sinoptic zrealizowała ponad 600 różnego rodzaju tablic dyspozytorskich w kraju i za granicą. W większości z nich wykorzystywane są nasze sterowniki i inne urządzenia własnej produkcji.
 

Energetyka:
ponad 200 instalacji dla różnych
poziomów zarządzania energetyką, w tym dla:
- elektrowni,
- okręgowych dyspozycji mocy,
- zakładowych dyspozycji mocy,
- rejonów energetycznych,
- posterunków energetycznych.

Ekologia:
ponad 80 instalacji dla obiektów ekologicznych,
w tym dla:
- oczyszczalni ścieków,
- stacji uzdatniania wody.

Przemysł:
ponad 60 instalacji dla obiektów przemysłowych,
w tym dla:
- browarów,
- zakładów górniczych,
- rafinerii,
- zakładów gazowniczych,
- cementowni,
- sieci wodociągowych,
- sieci ciepłowniczych.

Inne instalacje:
- instalacje przywoławcze w szpitalach,
- tablice sieci połączeń komunikacyjnych,
- tablice alarmowe,
- tablice informacyjne.

Eksport:
ponad 80 instalacji zrealizowanych samodzielnie
oraz ponad 200 za pośrednictwem dystrybutorów