• tablice dyspozytorskie • sterowniki makietowe •

 

 

 

 

•  koncentrator sygnałów dwustanowych  •

 
  o firmie  
  tablice dyspozytorskie  
  sterowniki  
  mierniki  
  zegary  
  przetworniki  
  referencje  
  realizacje  
  nowości  
  kontakt  
     
     
   


Koncentrator sygnałów dwustanowych E12WEN16

 • 16 izolowanych galwanicznie wejść napięciowych

 • Możliwość interpretacji napięć z zakresu od 3V do 250V

 • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejść napięciowych

 • Napięcie zasilania 12V

 • Standardowy protokół MODBUS

 • Możliwość implementacji dowolnego protokołu transmisji (transmisja dwukierunkowa, 8 bitów danych, prędkość do 19200 b/s)

 • Interfejs RS-485 umożliwiający przesyłanie danych o stanie wejść między elementami systemu

 • Możliwość kaskadowego łączenia do 32 urządzeń na magistrali (standard RS485)

 • Możliwość kaskadowego łączenia do 254 urządzeń w sieci (standard MODBUS)

 • Lekka, otwarta konstrukcja o małych wymiarach zewnętrznych (167x77x47mm)

 • Możliwość mocowania za pomocą zatrzasków na standardowych typach szyn montażowych

Budowa:
Elementami urządzenia są:
Układ formowania wejść
Układ sterowania

Układ formowania wejść zbudowany jest w oparciu o transoptory oddzielające galwanicznie wejścia od układu sterowania. Jego zadaniem jest ponadto dopasowanie badanego napięcia do potrzeb późniejszej jego interpretacji jako “0” lub “1”.

UWAGA!
Przy zamówieniu konieczne jest podanie zakresu badanych napięć wejściowych, aby można było dopasować układ wejściowy do tego zakresu.

Układ sterowania zbudowany jest w oparciu o mikrokontroler AT89C51. Jego zadaniem jest pobieranie informacji o stanie wejść dwustanowych i przekazywanie ich zgodnie z protokołem do innych elementów systemu.

Montaż:
Urządzenie przystosowane jest do zamocowania na standardowej szynie montażowej. Ponadto wymaga podłączenia zasilania (12V=) za pomocą dostarczonej wtyczki samozaciskowej oraz podłączenia par przewodów do zacisków wejściowych

Zastosowanie:
Układ E12WEN16 znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie trzeba zinterpretować stan sygnałów napięciowych (prądowych) celem późniejszego ich przetwarzania przez systemy informatyczne, czy układy automatyki. Ponadto korzystne jest zastosowanie grupy tych urządzeń w połączeniu z układami wyjściowymi czy sterującymi (np. Z12LED64) tam gdzie odległość zmuszałaby do zastosowania znaczących ilości przewodów, czyniąc proponowane rozwiązanie dużo przejrzystszym i tańszym.

Zobacz opis wyprowadzeń >