• tablice dyspozytorskie • sterowniki makietowe •

 

 

 

 

•  miernik częstotliwości  •  karta ISAGPS  •
•  konwerter protokołów  •  system przywoławczy  •

 
  o firmie  
  tablice dyspozytorskie  
  sterowniki  
  mierniki  
  zegary  
  przetworniki  
  referencje  
  realizacje  
  nowości  
  kontakt  
     
     
   


System przywoławczy SP-1

Zastosowanie:

 • szpitale

 • domy opieki

 • przychodnie

 • inne

Części składowe:

 • sterownik zgłoszeniowy SZM-03

 • komputer zarządzający KZM-03

 • makieta dyspozytorska S-2000

 • sygnalizator świetlny i akustyczny

 • nadajnik sygnału przywołania

 • zasilacz 12V DC

 • okablowanie

 • oprogramowanie

Opis działania systemu:
Działanie systemu oparte jest na współpracy w sieci inteligentnych sterowników zgłoszeniowych i sterownika makiety dyspozytorskiej pracujących pod dyktando komputera zarządzającego.
Każdorazowe uruchomienie dowolnego nadajnika sygnału przywołania spowoduje następującą reakcję systemu:

 • Wyzwolenie sygnału świetlnego i akustycznego na makiecie dyspozytorskiej w dyżurce pielęgniarek

 • Wyzwolenie sygnału świetlnego pulsującego i akustycznego nad pomieszczeniem, z którego nastąpiło przywołanie

 • Wyzwolenie sygnału świetlnego stałego w sterowniku zgłoszeniowym przy łóżku pacjenta lub przy drzwiach wejściowych

Zakłada się, że reakcją na przywołanie będzie wizyta personelu medycznego w miejscu przywołania. Wówczas osoba wezwana będzie miała obowiązek skwitowania sygnału przywołania przyciskiem umieszczonym przy drzwiach pomieszczenia.

Każdorazowe skwitowanie dowolnego sygnału przywołania spowoduje następującą reakcję systemu:

 • Wyłączenie sygnału świetlnego i akustycznego na makiecie

 • Wyłączenie sygnału akustycznego i zmiana sposobu świecenia lampy nad drzwiami

 • Zmiana sygnału świetlnego stałego na pulsujący w sterowniku zgłoszeniowym przy łóżku pacjenta

 • Wygaszenie po nastawionym czasie sygnałów świetlnych przy łóżku pacjenta i nad drzwiami

Potwierdzeniem skwitowania sygnału przywołania przez personel medyczny będzie zgaśnięcie diody w przycisku kwitującym przy drzwiach. Dla systemów wyposażonych w komputerowy analizator zdarzeń jest to równocześnie potwierdzenie zalogowania się do systemu.
Przełącznik dzień/noc znajdujący się na makiecie zmienia tryb pracy systemu likwidując nocą sygnał akustyczny nad drzwiami sal.
W wersjach bardziej złożonych istnieje możliwość czytania, przechowywania i analizy danych pobranych z systemu przywoławczego i przetwarzania ich w komputerach klasy PC za pomocą dostarczonego oprogramowania. Umożliwia śledzenie czasów reakcji na przywołanie, ilości przywołań, wykonywania różnego rodzaju statystyk. Istnieje możliwość łączenia wielu systemów, wykonywania stanowisk wyniesionych (ordynatorzy, dyrektorzy), na niezależnych komputerach PC.