• tablice dyspozytorskie • sterowniki makietowe •

 

 

 

 

•  mierniki  •  miernik ciśnienia  •  miernik częstotliwości  •
•  miernik temperatury  •  miernik napięcia zmiennego  •

 
  o firmie  
  tablice dyspozytorskie  
  sterowniki  
  mierniki  
  zegary  
  przetworniki  
  referencje  
  realizacje  
  nowości  
  kontakt  
     
     
   


Miernik ciśnienia M12MC

 • Niezależna zabudowa przetwornika ciśnienia M12MCA2N i układu wyświetlającego M12MCA2O

 • Pojedyncze napięcie zasilania 12V

 • System kontroli prawidłowego działania i automatycznego restartowania !

 • Możliwość sterowania czterocyfrowym wyświetlaczem o dowolnym kolorze i wielkości cyfr (do 100mm )

 • Niezależna zabudowa wyświetlacza i reszty układów pomiarowych

 • Interfejs RS-485 umożliwiający komunikację między elementami systemu

 • Protokół transmisji z nadmiarem zabezpieczającym przed błędami

 • Prędkość transmisji 4800b/s, 8 bitów danych bez bitu parzystości, 1 bit stopu*

 • Hybrydowy przetwornik ciśnienia na napięcie z kompensacją temperatury

 • Zakres pomiaru 50-200 kPa

 • 12-bitowy przetwornik A/D

 • Możliwość prostej i dokładnej kalibracji przyrządu

 • Możliwość śledzenia skoków ciśnienia i sygnalizowania przekroczeń ustalonych barier

Budowa:
System rozdzielony jest na dwie części: przetwornika ciśnienia i układu wyświetlającego. Układ przetwornika zbudowany jest w oparciu o mikrokomputer jednoukładowy ATMEL 89C51 którego zadaniem jest sterowanie pracą scalonych przetworników: P/U firmy BOSH, oraz 12-bitowym przetwornikiem A/D i wyliczenie na podstawie zebranych wyników wartości napięcia w zależności od panującego ciśnienia. Oprócz tego steruje on przepływem informacji po łączu RS-485. Ponadto na płytce znajduje się układ taktujący, moduł stabilizatora 5V zasilający układ mikroprocesorowy, moduł interfejsu RS-485, oraz system zabezpieczający urządzenie przed “zawieszeniem”. System ten wykrywa nieprawidłowe działanie procesora, reaguje na wahania napięcia, i jeśli trzeba, restartuje układ. Układ wyświetlający zbudowany jest podobnie. Posiada dodatkowo elementy sterujące wyświetlaczem oraz zworki przeznaczone do korekcji wyników pomiaru. Pozbawiony jest przetworników, które znajdują się na płytce czujnika.

Zastosowanie:
Układ przeznaczony jest do mierzenia i wyświetlania wartości ciśnienia atmosferycznego lub innych ciśnień z zakresu 50-200 kPa. Można przy jego pomocy automatycznie śledzić zmiany pogody i prognozować niekorzystne warunki meteorologiczne, a dzięki możliwości komunikacji, także je rejestrować.

Zasada pomiaru:
Właściwym elementem układu dokonującym rzeczywistego pomiaru ciśnienia jest układ HS 20 kodujący wartość ciśnienia jako napięcie z zakresu 0 - 5V. W przedziale 900 do 1100 hPa można przy jego pomocy uzyskać powtarzalność wskazań z błędem mniejszym niż 0,2%. Dzięki kalibracji i 12-bitowej rozdzielczości przetwornika A/D po wykonaniu koniecznych obliczeń przez mikrokomputer mierzona wartość ciśnienia wyświetlana jest z maksymalnym błędem 0,3%. Układ wyposażony jest w elementy kompensacji temperatury wewnątrz układu HS 20, jednak maksymalną dokładność pomiaru można osiągnąć w zasadzie tylko w stałej temperaturze (wahania rzędu +/- 10oC).

Montaż :
Po zabudowaniu obu elementów miernika za makietą i w punkcie pomiarowym należy połączyć je skrętką RS-485 oraz do obu doprowadzić zasilanie 12V. Po osadzeniu elementów wyświetlacza na makiecie i osłonięciu ich maskownicą należy je podłączyć do płytki miernika.

Kalibracja :
Układ pomiarowy ma charakterystykę liniową i umożliwia wprowadzenie poprawek (od -8 do +7 hPa) w dwóch punktach 960 i 1060 hPa. Wartości poprawek zmieniają przebieg całej prostej pomiarów, która przechodzić będzie przez wybrane punkty. Wartości poprawek ustala się za pomocą zworek w kodzie uzupełnienia do 2 odpowiednio dla punktu 960hPa - zworki 1..4, dla punktu 1060hPa - zworki 5..8. Bliższe informacje na następnej stronie.