• mimic boards • digital controllers •

 

 

 

 

•  frequency measurer  •  ISAGPS card
•  protocol converter •  call system  •

 
  about us  
  mimic boards  
  controllers  
  measurers  
  clocks  
  converters  
  reference  
  realizations  
  news  
  contact us  
     
     
   


 -----------------------   Page unavailable in English at the moment   ----------------------- 

Laboratoryjny miernik częstotliwości MCZ5nb

 • Napięcie zasilania 220V~
 • Pomiar częstotliwości bezpośrednio z napięcia 220V~
 • Niezależne wejście pomiarowe i zasilania
 • Galwanicznie izolowany układ pomiarowy
 • Kontrola i sygnalizacja braku mierzonego napięcia i przekroczenia zakresu pomiarowego
 • Dwa interfejsy RS-232 umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do niezależnych elementów systemu

Dane techniczne: 

 • Napięcie zasilania 110 .. 250V~

 • Zakres napięcia wejściowego 110..250V~

 • Rezystancja wejściowa: 50k

 • Zakres wartości mierzonej od 20 do 65Hz

 • Okres pomiaru ok. 0,5s (26 okresów)

 • Dokładność pomiaru ±2mHz

 • Waga ok. 0,8kg

 • Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / dł.) 223 / 85 (70) / 200mm

Budowa:
Urządzenie zbudowane jest z:

 • obwodu wejściowego – którego zadaniem jest rozdzielenie galwaniczne napięcia wejściowego od układu pomiarowego i przetworzenie go na sygnał niskiego napięcia;

 • układu pomiarowego – opartego na mikrokomputerze AT89C2051 porównującym sygnał wejściowy z wzorcem czasu i wysyłającym informacje o częstotliwości na lokalną magistralę.

 • układu wyświetlacza

 • dwóch modułów RS-232 opartych o mikrokomputery AT89C2051 przyłączone do lokalnej magistrali.

 • układu zasilacza

Komunikacja:
Dane dotyczące transmisji:

 • Transmisja duplex, 8 bitów danych, prędkość 9600 b/s, bez parzystości, 1 bit stopu

 • Protokół transmisji: cccBASIC

Zasady komunikacji:

 • Oba porty RS232 są niezależne i równorzędne.

 • Dane o pomiarze wysyłane są na zapytanie.

 • Do sygnalizacji braku gotowości lub braku napięcia pomiarowego wykorzystywana jest linia CTS (przechodzi wtedy w stan nieaktywny).

Protokół komunikacji:
Komunikacja z urządzeniem odbywa się w sposób interaktywny (komenda – odpowiedź).
Wszystkie komendy mają następujący format:
Komenda <spacja (32dec)>
parametry <CR(13dec)><LF(10dec)>
W wersji 1.0 częstościomierza aktywna jest komenda: PRINT z parametrem F. Oto jej format:
PRINT <spacja> F <CR> <LF>
Odpowiada to wartościom przesłanych bajtów (dec):
80, 82, 73, 78, 84, 32, 70, 13, 10
W odpowiedzi na tak wysłaną komendę otrzymujemy wynik ostatniego pomiaru np.:
49.987<CR><LF>
Wysłanie innych komend lub błędnych formatów zakończonych <CR><LF> spowoduje odesłanie komunikatu:
SYNTAX ERROR<CR><LF>
Dopuszczalne jest stosowanie małych liter.
W czasie braku gotowości lub braku odpowiedniego napięcia na linii wejściowej generowany jest na liniach RS-ów nieaktywny sygnał CTS, który normalnie powoduje wstrzymanie wysyłki danych z hosta.

Jeżeli sygnał ten zostanie zignorowany i komenda mimo to dotrze do częstościomierza zostanie odesłany ostatni wynik pomiaru.