• mimic boards • digital controllers •

 

 

 

 

•  atomic clock  •  GPS clock  •

 
  about us  
  mimic boards  
  controllers  
  measurers  
  clocks  
  converters  
  reference  
  realizations  
  news  
  contact us  
     
     
   


 -----------------------   Page unavailable in English at the moment   ----------------------- 

Zegar z czasem światowym M12DCF77

 • Wbudowany odbiornik sygnału DCF-77 gwarantujący dokładny czas (do ułamków sekund)

 • Automatyczne ustawienie zegara po włączeniu zasilania

 • Samoczynne przestawianie zegara na czas letni i zimowy

 • Możliwość wyświetlania dowolnej informacji o czasie - zarówno pełnej (godziny, minuty, sekundy, dni, dni tygodnia, miesiące, lata) jak też dowolnego fragmentu (np. tylko godziny i minuty, albo tylko datę), ale także informacji przetworzonej (np. zegar odliczający dni wstecz do 2000 roku !)

 • W zależności od wybranej do przedstawienia informacji - dowolna konfiguracja elementów wyświetlających w rozmiarach do 100mm (elementy LED - świecące żółte, czerwone, zielone) jak również ponad - do 457mm (elementy elektromechaniczne - odblaskowe białe i żółte)

 • Lekka konstrukcja o praktycznie dowolnych wymiarach zewnętrznych

 • Napięcie zasilania 12V ,dla cyfr odblaskowych 32V

 • Modułowa budowa urządzenia (antena, odbiornik, sterownik wyświetlaczy, wyświetlacze) umożliwiająca np. zwielokrotnienie tylko elementów wyświetlacza (np. aby pokazać czas po czterech stronach wieży zegarowej)

 • Interfejs RS-485 umożliwiający przesyłanie danych o czasie między elementami systemu, ale także do ewentualnie innych urządzeń (np. do drugiego zegara nie wyposażonego w antenę)

 • Możliwość implementacji dowolnego protokołu transmisji (także z potwierdzeniem, do 19200 b/s)

 • Dokładność zegara po odłączeniu anteny lub w razie zakłócenia sygnału DCF-77 (np. z przyczyn atmosferycznych do 1s na dobę (w temp. pokojowej)

Budowa:
Elementami urządzenia są:
Antena odbiorcza sygnału DCF-77, której zadaniem jest przekazanie do odbiornika zakodowanej informacji o czasie (Informacja ta pochodzi z Frankfurtu n. Menem a jej absolutną dokładność zapewnia tamtejszy zegar atomowy)
Odbiornik - zegar którego zadaniem jest rozkodowanie otrzymanej informacji, synchronizowanie wg niej wbudowanego zegara oraz przesłanie aktualnego czasu do sterownika wyświetlaczy (w razie zaniku sygnału o czasie zegar chodzi nadal.)
Sterownik wyświetlaczy (zbudowany w zależności od rodzaju użytych wyświetlaczy)
Wyświetlacz zbudowany z cyfr i zamknięty obudową.

Elementy systemu umieszczone są w samodzielnych obudowach przystosowanych do zainstalowania na standardowej szynie jednak mogą być zamknięte w jednej obudowie z wyświetlaczem.

Zastosowanie:
Zegar zainstalować można w dowolnym miejscu: hale dworcowe, wieże zegarowe, stacje benzynowe itp.